"شهر"یاد آزادی کرمان
مسابقه آزاد بین المللی : طراحی یادمان فضای میدان آزادی کرمان و ساماندهی فضاهای شهری پیرامون آن
برگزار کننده : معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرمان
“شهر” یاد آزادی کرمان
فراخوان مسابقه آزاد بین المللی طراحی یادمان میدان آزادی کرمان در راستای عملیاتی نمودن منویات مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه توسعه کشور مبنی بر هویت بخشی به سیمای شهر و بازآفرینی  و روز آمد سازی معماری ایرانی - اسلامی، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرمان اقدام به برگزاری و فراخوان طراحی فضای میدان آزادی و یادمان آن می نماید.
جامعه شرکت کنندگان : اشخاص حقیقی و حقوقی آزادانه بنابر قوانین و ضوابط مسابقه مجاز به شرکت در مسابقه هستند .
آدرس دبیر خانه مسابقه و محل دریافت فیزیکی آثار :
حوزه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرمان خیابان سپه ساختمان شهرداری مرکز طبقه دوم
مدیر اجرایی برگزاری مسابقه : خانم مهندس هادی راد    ایمیل : shahryad@kermancity.ir     تلفن : 32264085-034 ، 32264095-034

داوران

پروفسور ایرج اعتصام

( پدر معماری معاصر ایران )

دکتر کوروش حاجی زاده

( معمار برتر خاورمیانه )

دکتر آرتور امید آ‌ذری

( جوایز متعدد طراحی و تالیف خلاق )

دکتر رضا افهمی

( مولف و دانشیار برتر دانشگاه )

دکتر آژنگ بقایی

( دکترا در خلاقیت و زیباشناسی نمادین شهری )