اهداف و معیارهای ارزیابی
اهداف طرح :
1- خلق بنایی یادبود در محدوده تعیین شده در میدان آزادی شهر کرمان به عنوان مهم ترین میدان شهری  کرمان که محل تلاقی 5 راه اصلی شهر کرمان است .
2-طراحی پیاده راهها و گذرهای پیاده به همراه مبلمان در خور در فضای میدان و محورهای اطراف
در صورت لزوم و امکان پیشنهاد فضای خلاق به همراه کاربری پیشنهادی به منظور رسیدن به فضایی یادمانی و با کیفیت
3-افزایش کیفیت فضای شهری میدان آزادی با نگاهی نوآورانه و خلاق
4- نگاهی به گذشته منظر فرهنگی کرمان ( ایجاد فضایی استعاری از سنت و نوگرایه فنی )

معیارهای ارزیابی:
1-نوآوری و خلاقیت در :
- ایده و روند شکل گیری طرح - هندسه -مصالح - جزئیات
2- خلاقیت در بکارگیری مبلمان شهری و جزئیات پیاده راهها
3- طراحی استعاری و تمثیلی (Analogic Design ) ( وا داشتن مردم به تفکر و تعمق )
4- انعطاف پذیری خلاقانه با فضای شهری مورد نظر
5- دلالت اقلیمی و فرهنگی ( نگاهی نوآورانه)
6- ایجاد محیط شهری سرزنده در تمام قسمتها برای عابرین پیاده
7- استحکام و ماندگاری طرح و قابلیت اجرا و عدم تحمیل هزینه های گزاف
8- توجه خاص به جزئیات قابل روئیت (Visual Details)
9- حداکثر ارتفاع یادمان مرکزی 30متر
10- بکارگیری معنی و توجه به نشانه ها و نمادها